T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komiteler

Güncelleme Tarihi: 25/12/2018

 

 

                                                                                      HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR. ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı Hizmetleri Yöneticilerinden Biri

Komite Başkanı

1.Hasta ve yakınlarının hasta haklarına yaptığı şikâyetleri değerlendirilir.

2.Hasta ve yakınlarının görüş ve önerileri değerlendirilir.

3.Hasta ve yakınlarına yapılan anket sonuçları değerlendirilir.

4.Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri  bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

2

HASTA HAKLARI ÇALIŞANI

İLKNUR AÇIKGÖZ

Hasta Hakları Psikolog

Üye

3

KALİTE BİRİMİ

Rukiye ARSLAN

Tıbbi Sekreter

Üye

4

SOSYAL HİZMET UZMANI

BURHAN YILMAZ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Üye

5

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

EKİP DÜZENLİOLARAK HER AYIN İLK HAFTASI TOPLANIR. GEREKLİ DURUMLARDA EKİP BAŞKANININ/ÜYELERİNİN TALEBİ İLE DE ACİL OLARAK TOPLANABİLİR. BU TOPLANTILARI PLANLAMAKTAN HASTA HAKLARI BİRİMİ SORUMLUSUSORUMLUDUR. TOPLANTIYA AİT KAYITLAR KAYIT ALTINA ALINIR. ALINAN KARARLARI HASTANE YÖNETİCİSİNE BİLDİRİR. HASTANE YÖNETİCİSİ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILIR.

     GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYETİ BULUNAN HASTA VEYA YAKININA GEREKTİĞİNDE GERİ BİLDİRİM DE BULUNULMALIDIR.


BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YAR

ZEYNEP DOĞAN

İdari ve mali hizmetlerde biri

Komite Başkanı

1.Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli

2.Bilgi güvenliği olası riskleri belirlenmeli

3.Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişiklikleri izlenmeli

4.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı

5.Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi düzenlenmelidir.

2

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

AVŞAR YAĞMUR

Diğer meslek grubundan bir kişi

Üye

3

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

CANER ARMAN

Diğer meslek grubundan bir kişi

Üye

4

5


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

       EKİP DÜZENLİ OLARAK ÜÇ AYDA BİRTOPLANIR. GEREKLİ DURUMLARDA EKİP BAŞKANININ/ÜYELERİNİN TALEBİ İLE DE ACİL OLARAK TOPLANABİLİR.TOPLANTIYA AİT KAYITLAR KAYIT ALTINA ALINIR.

                                                                                      ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR. ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Çalışan memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve çalışanların önerilerini değerlendirir.

2.Görüş, öneri ve şikâyetleri düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

3.Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alınmalıdır.

4.Veri analizleri ile ulaşılan bulgular üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşılmalıdır. Şikâyetler ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

2

BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

ÇALIŞAN HAKLARI HEMŞİRESİ

ELİF KARADURMUŞ

Hemşire

Üye

5

     KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

       EKİP DÜZENLİOLARAK HER AYIN İLK HAFTASI TOPLANIR. GEREKLİ DURUMLARDA EKİP BAŞKANININ/ÜYELERİNİN TALEBİ İLE DE ACİL OLARAK TOPLANABİLİR. BU TOPLANTILARI PLANLAMAKTAN ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ SORUMLUSU SORUMLUDUR. TOPLANTIYA AİT KAYITLAR KAYIT ALTINA ALINIR GEREKLİ DURUMLARDA ALINAN KARARLARI HASTANE YÖNETİCİSİNE BİLDİRİR. HASTANE YÖNETİCİSİ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILIR.


İLAÇ YÖNETİMİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

UZ.DR.ERKAN DULKADİROĞLU

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.İlacın dâhil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

2.Hastane formüllerinin hazırlanması ve formüller ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

3.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması

4.Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi “hazırlanması

2

BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

ENFEKSİYON HAS. DR.

RAMAZAN KESKİNER

Hekim

Üye

4

DAHİLİYE DR.

CAHİT UÇAR

Hekim

Üye

5

KBB DR.

HARUN SOYALIÇ

Hekim

6

ECZACI

FİLİZ DURUKAFA

Eczacı

Üye

7

ECZACI

AYŞEGÜLGÜVENÇ

Eczacı

Üye

8

ECZACI

DİDEM DEMİR

Eczacı

Üye

9

HEMŞİRE

Havva Öznur ÖZKAN

Hemşire

Üye

AKILCI İLAÇ KULLANIMI SORUMLU EKİBİ

*HASTANE İŞLEYİŞİNİN

AKILCI İLAC KULLANIMI İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAR VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI PLANLAR VE YÜRÜTÜR.

*AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE HASTANE POLİTİKASI BELİRLER.

*HASTANEYE ALINACAK İLAÇLARIN ÇEŞİT VE MİKTARLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ YAZILI OLARAK İLGİLİSATIN ALMA SÜRECİNDE HASTANE YÖNETİMİNE SUNAR.

*HASTANEDEKİ SAĞLIK PERSONELİNİN VE O HASTANEDE YATAN AYAKTAN TEDAVİ ALAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇ DÜZEYİNİ ÖLÇMEK AMACIYLA FAALİYETLER PLANLAR.

*AKILCI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN FAALİYETLER PLANLAR.

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

EKİP YILDA EN AZ DÖRT KEZ OLMAK ÜZERE KOMİTE BAŞKANINA BAĞLI OLARAK TOPLANIR.EKİP GEREKLİ DURUMLARDA DA KOMİTE BAŞKANI/ÜYELERİN TALEBİ İLE ACİL OLARAKTA TOPLANIR.TOPLANTIYA DAİR KAYITLAR KAYIT ALTINA ALINIR VE TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR YAZI İLE KALİTE BİRİMİNE BİLDİRİLİR.KALİTE BİRİMİ İSE GEREKLİ DURUMLARDA HASTANE YÖNETİCİSİNE BİLDİRİR.

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

ENFEKSİYON HAS. DR.

ÖZGÜR ÜNAL

HEKİM

KOMİTE BAŞKANI

·         .Antibiyotik kullanım kurallarını belirlenmesi.

·         Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemi ile doğru antibiyotik kullanımı.

·         Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç durumu.

·         Hastanede kullanılan antibiyotiklerin dönemsel istatistikleri.

·         Antibiyotik alımları.

·         Antibiyotik reçetelerinin yazılma prosedürlerinin hazırlanması.

·         Proflaktik antibiyotik kullanımı.

2

MİKROBİYOLOJİ DR.

AYŞE ÖZKAÇMAZ

HEKİM

ÜYE

3

ORTOPEDİ DR.

HAKKI ÇAĞDAŞ BASAT

HEKİM

ÜYE

4

  YOĞUN BAKIM UZ.DR  AVŞAR ZERMAN

HEKİM

ÜYE

5

ECZACI

BERNA ŞİMŞEK

ECZACI

ÜYE

6

7

8

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

 

  Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Ekip rutin olarak yılda en az 2 defa toplanarak antibiyotik kullanımlarını gözden geçirir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda komite başkanın daveti ile ara toplantı yapılabilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine gönderilir. Gerekli durumlarda Kalite Yönetimi Hastane Yöneticisine iletir.


PEMBE KOD EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜR YARD.

MUAMMER GÜL

İdari hizmetler yöneticilerinden biri

KOMİTE BAŞKANI

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı,kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

6.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

7.Çalışanlara pembe kod eğitimi verilmelidir.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

İdari hizmetler yöneticilerinden biri

ÜYE

3

MÜDÜR YARDIMCI

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

ÜYE

4

HEMŞİRE

NEŞE SARAÇ

Hemşire

ÜYE

5

HEMŞİRE

RABİYE BAYRAK

Hemşire

ÜYE

6

HEMŞİRE

PINAR GÜNEŞ

Hemşire

ÜYE

7

GÜVENLİK

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

ÜYE

8

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

ÜYE

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

 

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Ekip rutin olarak yılda en az 4 defa toplanarak pembe kod tatbikatların ve eğitimleri gözden geçirir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda komite başkanın daveti ile ara toplantı yapılabilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine gönderilir. Gerekli durumlarda Kalite Yönetimi Hastane Yöneticisine iletir.


 

BEYAZ KOD EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Beyaz  kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı,kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Beyaz  kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Beyaz  kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

6.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

7.Çalışanlara beyaz  kod eğitimi verilmelidir.

8.Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

OTELCİLİK HİZ. MÜDÜR YARD.

MUAMMER GÜL

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

PSİKOLOG

MEHMET ACER

Psikolog

Üye

6

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

7

HEMŞİRE

ELİF KARADURMUŞ

Hemşire

Üye

8

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

 

 Ekip üyeleri HKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Ekip rutin olarak yılda en az 4 defa toplanarak beyaz kod tatbikatların ve eğitimleri gözden geçirir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda komite başkanın daveti ile ara toplantı yapılabilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine gönderilir. Gerekli durumlarda Kalite Yönetimi Hastane Yöneticisine iletir.


 

MAVİ KOD EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Mavi kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4.Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmalı

5.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

6.Çalışanlaramavi  kod eğitimi verilmelidir.

7.Her vardiya için ekipler belirlenmeli

8.Her ekipte en az bir CPR eğitimi almış biri bulunmalı

OCAK

2

BAKIM HİZMETLERİ MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

HEMŞİRE

TÜLİN AKÇA

Hemşire

Üye

NİSAN

4

ACİL SERVİS SORUMLUSU

HACI MEHMET ÇALIŞKAN

Doktor

Üye

5

ANESTEZİ UZMANI

RECAİ DAĞLI

Doktor

Üye

TEMMUZ

6

KORONER YOĞUN BAKIM SORUMLUSU

NURDAN UMUCU

Hemşire

Üye

7

ANESTEZİ TEKNİSYENİ

MURAT DEMİRCİ

Teknisyen

Üye

EKİM

8

GÜVENLİK SORUMLUSU

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

 

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

 

 Ekip üyeleri HKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Ekip rutin olarak yılda en az 4 defa toplanarak mavi kod tatbikatların ve eğitimleri gözden geçirir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda komite başkanın daveti ile ara toplantı yapılabilir. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine gönderilir. Gerekli durumlarda Kalite Yönetimi Hastane Yöneticisine iletir.

   Yılda iki kez tatbikat yapılır.

 

 


 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Hastaların doğru kimliklendirilmesi

2.Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

3.Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması

4.Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

5.Radyasyon güvenliğinin sağlanması

6.Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

7.Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

8.Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

9.Çalışanlara hasta güvenliği konuları ile ilgili eğitim

10.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

UZ.DR.SELCEN DURAN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR YARD

MUAMMER GÜL

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YARD

HURŞİT ARISOY

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

BAKIM HİZ. MÜD. YARD.

SERAP ATAK

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

6

DÂHİLİYE UZM.

CAHİT UÇAR

Doktor

Üye

7

KBB UZMANI

HARUN SOYALIÇ

Doktor

Üye

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

8

ANESTEZİ UZMANI

RECAİ DAĞLI

Doktor

Üye

11.Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

12.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir.

13.Hasta mahremiyetinin sağlanması

14.Hastaların güvenli transferi

15.Enfeksiyonların önlenmesi

16.Laboratuarda  hasta güvenliğinin sağlanması

17.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

18. Bilgi güvenlğinin sağlanması

9

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

CANER ARMAN

Mühendis

Üye

10

BİYOKİMYA UZMANI

KENAN GÜÇLÜ

Doktor

Üye

11

HEMŞİRE

SABRİYE DEMİRCİ

Hemşire

Üye

12

HEMŞİRE

HÜLYA ARSLAN

Hemşire

Üye

13

14


 

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                                       KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIYAPILMALIDIR.

TOPLANTI KAYITLARI TUTANAK HALİNE GETİRLİP BİR NÜSHASI KALİTE YÖNETİM BİRİMİNE GÖNDERİLİR VE KOMİTE, GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması

2.Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerinin alınması

3.Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması

4.Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması

5.Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması

6.Sağlık tarama programının hazırlanması,takibi .

2

BAKIM HİZ. MÜD.

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.YAR.

MUAMMER GÜL

Otelcilik hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

ORTAPEDİ DR.

MUSTAFA ÖZÇAMDANLİ

Doktor

Üye

6

NÖROLOJİ DR.

BURÇ ESRA ŞAHİN

Doktor

Üye

7

HEMŞİRE

ELİF KARADURMUŞ

Hemşire

Üye

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

8

İŞYERİ HEMŞİRESİ

              NESLİHAN ARSLAN

Hemşire

Üye

9

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

GÖKHAN GÖK

Röntgen teknisyeni

Üye

10

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ASLAN

Makine mühendisi

Üye

11

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

12

ENFEKSİYON KONT. HEMŞİRESİ

NECLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

13

HEMŞİRE

NURDAN UMUCU

Hemşire

Üye

14

HEMŞİRE

NESRİN FİDAN

Hemşire

Üye

15

 


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                                       KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.


EĞİTİM KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri

2.Hizmet içi eğitimler

3.Uyum eğitimleri

4.Hastalara yönelik eğitimler

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

UZ.DR. ERKAN DULKADİROĞLU

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

BAKIM HİZ. MÜD.

AYŞE YAŞASIN

Bakım hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

5

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DUYGU ZORLU KARAYİĞİT

Doktor

Üye

6

PSİKOLOG

MEHMET ACER

Psikolog

Üye

7

HEMŞİRE

NURGÜL SELÇUK

Hemşire

Üye

EĞİTİM KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

8

HEMŞİRE

SEVCAN YALÇINKAYA

Hemşire

Üye

9

HEMŞİRE

AYSUN BARLAS

Hemşire

Üye

10

HEMŞİRE

NECLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

11

HEMŞİRE

Neşe SARAÇ

Hemşire

Üye

12

13

14


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

 KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

ENFEKSİYON HAS. UZMANI

M.KASIM KARAHOCAGİL

Doktor

Komite Başkanı

1.Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular.

2.Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar.

3.Görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturur.

4.Güncel ve uluslar arası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir, bunları gerektikçe günceller.

5.Yeni politika ve prosedürler konusunda hemşire ve hekim 

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

5

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

6

ENFEKSİYON HAS. UZM

LOKMAN HIZMALI

Doktor

Üye

7

ECZACI

BERNA ŞİMŞEK

Eczacı

Üye

8

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

 

9

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

Hemşire

Üye

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

10

MİKROBİYOLOJİ LAB. UZM.

FİKRİYE MİLLETLİ ZENGİN

Doktor

Üye

Grubu ile ilişkiyi sağlar.

6.Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet için eğitim verilmesini sağlar.

7.Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyansı programı geliştirir ve çalışmaların sürekliliğini sağlar.

8.Sürveyans verilerini değerlendirerek, sorunları ortaya koyar çözüm önerileri sunar.

9.Hastane içerisinde hizmet içi eğitimleri sağlar. 

11

ÜROLOJİ UZM.

EROL ERŞEKERÇİ

Doktor

Üye

12

YOĞUN BAKIM UZMANI

AVŞAR ZERMAN

Doktor

Üye

13

ANESTEZİ UZMANI

ZEYNEL ABİDİN ERBEŞLER

Doktor

Üye

14

STERİLİZASYON HEMŞİRESİ

ESRA ATALAY

Memur

Üye

15

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

16

ÇOCUK HAST. VE SAĞ. UZM.

. ERDAL ÜNLÜ

Doktor

Üye

17

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

            KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

2.Hastane altyapı güvenliğinin sağlanması

3.Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

4.Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

5.Atık yönetimi çalışmaları

6.Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonplanlarını  ve kalibrasyonlarının yapılması

7.Tehlikeli maddelerin yönetimi

8.Tesis kaynaklı düşme olaylarına yönelik risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD.

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ.MÜD.YRD

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ARSLAN

Mühendis

Üye

5

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

O.OĞUZHAN ÇOBAN

Mühendis

Üye

6

SİVİL SAVUNMA UZMANI

BAYRAM ÖZTÜRK

Memur

Üye

7

GÜVENLİK ŞEFİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

8

HEMŞİRE

RABİYA BAYRAK

Hemşire

Üye

9

HEMŞİRE

NESRİN TATLIPINAR

Hemşire

Üye

10

11

12

13

14


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. KOMİTE GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


BİNA TURU KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Bina Turları yönetimin belirlediği tarih ve saatte bölümlere baskın denetim şeklinde uygulanır.

2.Tesisin ömrünün uzatılması için koruyucu bakım ve onarım ihtiyaçlarının olup olmadığına

3.Havalandırma sisteminin bakımının düzenli olarak yapılıp yapılmadığına

4.Hastanedeki tüm temizliğin talimatlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığına

5.Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin kullanımı ,kontrolü,depolanması,taşınması,

İmhasına yönelik yapılan düzenlemelere uyulup uyulmadığı

6.A tıkların kaynağında ayrıştırılması

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜR YRD

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

MAKİNE MÜHENDİSİ

REŞAT ARSLAN

Mühendis

Üye

5

İŞ YERİ HEMŞİRESİ

NESLİHAN ARSLAN

Hemşire

Üye

6

7

8

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.


TEMİZLİK  KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Hastane bölüm bazında temizlik planını yapmalı

2.Temizlik planı ile ilgili gerekli prosedür,talimat ve formları enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte oluşturulmalı

3.Risk düzeyine göre temizlik kuralları belirlenmeli

4.Tüm kapalı ve açık alanların temizlik kontrolleri yapılmalı ;bu sorumluları belirlenmeli

5.Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmeli

6.Kişisel temizlik alanına yönelik düzenleme yapılmalı,

7.Yapılabilecek düzeltici önleyici kontrollerin periyotları ve faaliyetleri başlanmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜR.YRD.

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Üye

4

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

AYŞE YAŞASIN

Sağlık Bakım Hizmetleri Yöneticilerinden Biri

5

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

6

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

7

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

8

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. KOMİTE GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDEN SORUMLU EKİP

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

İDARİ VE MALİ HİZ. MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterinin yapılması,

2.Plan dâhilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonlarının yapılması

3.Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan oluşturulması

4.Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunması sağlanır.

2

BİYOMEDİKAL MÜHENDİS

ABDULKADİR KOÇ

Mühendis

Üye

3

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

Üye

4

DEPO MEMURU

AYDIN YILDIZ

Memur

Üye

5

TEKNİSYEN

BEKTAŞ TAŞ

Teknisyen

Üye

6

7

8


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ İKİ KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. KOMİTE GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


TIBBI ATIK KOMİTESİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

ENFEKSİYON HAS. UZMANI

M.KASIM KARAHOCAGİL

Doktor

Komite Başkanı

1.Atığın kaynağından toplanış biçimi, 

2.Atığın kaynağında azaltılması,

3.Özelliğine göre ayrılması, 4.Toplanması,

5.Geçici depolanması, ara depolanması,

6.Taşınması,

7.Geri kazanım (Bertaraf),  8.Geri kazanım Tesis işlemleri (BertarafØ işlemleri) sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

2

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

SUAT OĞUZ

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

ECZACI

ZELİHA KORKMAZ

Eczacı

Üye

5

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

NEJLA KORKMAZ

Hemşire

Üye

6

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

ESMA GÜRSES

Hemşire

Üye

7

ENFEKSİYON HEMŞİRESİ

DERYA YAVUZ

Hemşire

Üye

8

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

NECİP YILMAZ

Çevre sağlığı teknisyeni

Üye

9

KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ İKİ KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. KOMİTE GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


ORGAN BAĞIŞI

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

UZ.DR.ERKAN DULKADİROĞLU

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Beyin ölümlü gerçekleşen hasta yakınlarına verilecek olan organ bağışı eğitimlerin planlanıp, yürütülmesine yönelik karalar alır.

2

NEFROLOJİ UZM.

AYDIN GÜÇLÜ

Doktor

Organ Nakli Koordinatörü

3

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

ABDULBAKİ YÜCEER

Doktor

Organ Nakli Koordinatör Yardımcısı

4

ORGAN BAĞIŞI HEMŞİRESİ

               ŞULE YILMAZ

         Hemşire

Organ Nakli Birim Sorumlusu

5


KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ

                        KOMİTE DÜZENLİ ARALIKLARLA YILDA EN AZ İKİ KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. KOMİTE TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. KOMİTE GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

HASTANE YÖNETİCİSİ

PROF.DR.FİGEN TUNCAY

Hastane yöneticisi

Komite Başkanı

1.Hastane ve hastane çalışanlarını karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek veraporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak, 

2.Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda riskyönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,   3.Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,

4. Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekligörüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek

2

MÜHENDİS

REŞAT ARSLAN

Bilgisayar mühendisi

Üye

3

MÜHENDİS

O.OĞUZHAN ÇOBAN

Bilgisayar mühendisi

Üye

4

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

MÜD. YARD.

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ

NESLİHAN ARSLAN

Hemşire

Üye

5

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN BİRİM SORUMLUSU

Sorumlu

Üye

6

7

8

9

TOPLANMA ARALIKLARI

                 EKİP ARALIKLARLA YILDA EN AZ İKİ KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. EKİP TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. EKİP GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR.


KIRMIZI KOD EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Uyarı sistemi oluşturulmalı

2.Sorumlular belirlenmeli

3.Kırmızı kod uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı, kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

4. Kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.

5.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.

6.Çalışanlara kırmızı kod eğitimi verilmelidir.

7.Her vardiya için ekipler belirlenmeli

2

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜD. YARD.

HURŞİT ARISOY

İdari hizmet yöneticilerinden biri

Üye

3

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

Üye

4

TEKNİK KOORDİNATÖR

REŞAT ARSLAN

Makine mühendisi

Üye

5

SİVİL SAVUNMA SORUMLUSU

BAYRAM ÖZTÜRK

Sivil savunma görevlisi

Üye

6

GÜVENLİK AMİRİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

7

8

9

TOPLANMA ARALIKLARI

                   EKİP ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. EKİP TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. EKİP GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR


NUTRİSYONEL DESTEK  EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

Uzm.Dr.Erkan DULKADİROĞLU

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Beslenme eksiği olan hastaları tanımlamak.

2.Beslenme desteğini düzenlemek.

3.Potansiyel komplikasyonları önlemek, gerektiğinde tedavi etmek.

4.Hastane çalışanları, ekip üyelerinin eğitimi ve bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamak.

5.En uygun ve doğru risyon modelinin seçimini sağlamak

2

AYÇA GÜMÜŞ

YOĞUN BAKIM UZMANI

Doktor

Üye

3

NÖROLOJİ UZMANI

Uzm.Dr.AYSU YETİŞ

Doktor

Üye

4

ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

Yrd.Doç.Dr. Erdal ÜNLÜ

Doktor

Üye

5

ECZACI

FİLİZ DURUKAFA

Eczacı

Üye

6

DİYETİSYEN

NİHAL İLTER

Diyetisyen

Üye

7

NÜTRİSYON HEMŞİRESİ

Kiraz ERBAŞ

Hemşire

Üye

8

9

TOPLANMA ARALIKLARI

                   EKİP ARALIKLARLA YILDA EN AZ DÖRT KEZ VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. EKİP TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. EKİP GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

S.NO

ÜYELER

KİMLERDEN OLUŞUR

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

İMZA

ASGARİ GÖREVLERİ

TOPLANMA ARALIKLARI

1

BAŞHEKİM YARDIMCISI

DR.ASLIHAN KILIÇ TORUN

Tıbbı hizmetleri yöneticilerinden biri

Komite Başkanı

1.Ekip,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının etkililiğini,sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

2

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

MÜD. YARD.

MUAMMER GÜL

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

3

İDARİ VE MALİ HİZMETLER

MÜD. YARD.

HURŞİT ARISOY

İdari ve mali hizmetleri yöneticilerinden

Üye

4

TEKNİK KOORDİNATÖR

REŞAT ARSLAN

Makine mühendisi

Üye

5

SİVİL SAVUNMA SORUMLUSU

BAYRAM ÖZTÜRK

Sivil savunma görevlisi

Üye

6

TEKNİSYEN

MUHİTTİN KAYA

Teknisyen

Üye

7

GÜVENLİK AMİRİ

SERKAN ADIYAMAN

Güvenlik

Üye

8

9

TOPLANMA ARALIKLARI

                   EKİP DÜZENLİ ARALIKLARLA VE GEREKTİĞİNDE TOPLANMALIDIR. EKİP TARAFINDAN GÖREV ALANINA İLİŞKİN GEREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR. EKİP GÖREV ALANI İLE İLGİLİ GEREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ BELİRLEMELİDİR. TOPLANTIYA AİT KAYITLAR TUTULMALIDIR.

ACİL DURUMDA GÖREV ALACAK ÇALIŞANLAR YEDEKLERİ İLE BİRLİKTE BELİRLENMELİDİR.