T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi

Güncelleme Tarihi: 21/05/2018

Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ

DO

YÖN.LS.04

REV.TRH

-

0

     

NO

DOKUMAN ADI

İNTERNET ADRESİ

KONTROL PERİYODU

SORUMLUSU

1

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-555/eski2yeni.html

6 AY

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

2

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/yeniyonerge.htm

3 AY

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

3

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-

iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ

4

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4005/bulasici-hastaliklarin-

ihbari-ve-bildirim-sistemi-yoner-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI

5

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11483/poliklinik-hizmetleri

nde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelg-.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

6

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/362

0,memankrehpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

7

POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunum

unda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-.html

6 AY

BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI SORUMLUSU

8

TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2

017/01/20170125-2.htm

3 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

9

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011

/04/20110406-3.htm

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

10

EVSEL ATIK YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201

0/10/20101027-7.htm

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

11

ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/ME

VZUAT/18_08_2010_12_59_10.pdf

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

12

STERİLİZASYON YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumla

ri-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

13

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

15

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR,11267/saglikta-performans-v

e-kalite-yonergesi.html

HER AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

16

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html

6 AY

TAŞINIR KAYIT VE KONT. GÖREVLİLERİ

17

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=745&Itemid=33

6 AY

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

18

KAMU İHALE KANUNUN VE ALT YÖNETMELİKLER

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

19

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

20

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

21

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018

&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

22

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

23

ÖZGÜRLÜK ÖLÇÜTÜ VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11521/ozurluluk-olcutu-sin

iflandirilmasi-ve-ozurlulere-verile-.html

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

24

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNEVERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=389&Itemid=35

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

25

SİLAH RUHSATI VERİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORU HAKKINDA GENELGE

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=389&Itemid=35

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

26

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNDE DRAYALI YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

27

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kuruml

ari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

6 AY

BAŞHEKİM

28

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.

10299&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

29

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_

content&view=article&id=953:teblig&

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

30

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-15070/diyaliz-merkezleri-ha

kkinda-yonetmelikte-degisiklik-yap-.html

6 AY

BAŞHEKİM

31

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20

12/12/20121219-11.htm

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

32

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanlig

i-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html

6 AY

EĞİTİM HEMŞİRESİ

33

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL  AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakan

ligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

34

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-413

1/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html

6 AY

SATINALMA GÖREVLİSİ

35

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmet

leri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html

6 AY

BAŞHEKİM

36

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-h

izmetleri-yonetmeligi.html

6 AY

BAŞHEKİM

37

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti

-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-.html

 

6 AY

BAŞHEKİM

38

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12133/saglik-bakanl

iginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html

6 AY

BAŞHEKİM

39

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-6842

/su-aritma-sistemi-yonergesi.html

6 AY

BAŞHEKİM

40

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-38284/h/1663.pdf‎

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

41

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-

kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

42

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9405/yatakli-saglik-

tesislerinde-acil-servis-hizmetlerinin-u-.html

6 AY

BAŞHEKİM

43

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-2872/vucut-disinda-kul

lanilan-tibbi-tani-cihazlari-icin-orta-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

44

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/DB/19/747_DB_19_verimlilik

-degerlendirmesi-hakkinda-yonerge

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

45

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-

guvenligi-genelgesi-14052012.html

6 AY

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

46

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE

http://www.tig.saglik.gov.tr/Eklenti/3288

,yonergeduyurupdf.pdf?0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

47

MHRS HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR,11289/merkezi-hekim-randevu-sistem

i-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html

6 AY

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

48

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI STANDART KADRO YÖNERGESİ

http://www.saglikaktuel.com/haber/saglik-bakanligi-tasra

-teskilati-standart-kadro-yonergesi-26043.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

49

MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENELGE

https://www.medimagazin.com.tr/mevzuat/genelge/tr-saglik-bakanlig

i-merkez-teskilati-personeline-yapilacak-ek-odemeye-iliskin-genelge-80-97-44214.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

50

ALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE

http://www.memurlar.net/haber/204774/

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

51

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/DB/4/740_DB_4_4b-sozlesmeli-personel

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

52

OKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/hastanelerde-oksijen-uretim-ve

-depolama-sistemi-hakkinda-genelge-27913.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

53

MEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/medikal-gaz-fa

aliyetleri-hakkinda-genelge-23460.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

54

ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4998/on-mal

i-kontrol-islemleri-yonergesi.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

55

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 2012/36 SAYILI GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/f4d89d4029

cc47b895df1788e7362832.pdf

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

56

T.K.H.K. TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ab300b99214

04be48d285c696753e067.pdf

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

57

SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/bea55173ace24a6ea92236cb0f2f45ef.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

58

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=duyurular&anns_ID=3947

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ YARDIMCISI

59

MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN 03.01.2013 TARİH VE 33 SAYILI GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-maliye-ba

kanliginin-03012013-tarih-ve-33-sayili-g-29532.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

60

BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

https://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10347,2016yilsonuislemgenelgepdf.pdf?0&_tag1=8775D2C03E79120AF686BC3B81D3B62F82BACDCC

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

61

2015-2016-2017 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRISI GENELGESİ

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/460041ad085c4d9ea76b07951afe61e7.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

62

2012/49 NOLU TİCARİ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/a33de7db4279412ea5c965789dd6e938.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

63

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/3c33219b292f49849ae7feb404117fc3.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

64

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

http://tokatdh.saglik.gov.tr/kalite-yonetimi/diger/turkiye-kamu-hastaneleri-ku

rumuna-bagli-saglik-tesislerinin-kalite-katsayisinin-belirlenmesine-iliskin-yonerge.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

65

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞILK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2368da33116940d09f3e5db4ac621c95.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

66

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

http://www.memurlar.net/haber/379132/

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

67

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

http://ankaraftrh.saglik.gov.tr/Dosyalar/Sayfalar/2.%20Basamak%20Birim%20Pe

rformans%20Y%C3%B6nergesi.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

68

SHKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3744,dysicsayfalarpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

69

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ced8caac95214c41913fe5ac490b16f6.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

70

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

http://bakirkoyruhsinir.gov.tr/resimler/2013-2-DyoNER_SERMAYE_ALETMES_KAPSAMINDA_DESTEKLEYC_TALEB__LE_YyRyTyLECEK_y

OALIAMALAR_LE_LGL_USUL_VE_YyoNERGE.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

71

ACİL SERVİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİK KARAR VERME REHBERİ OLUŞTURULMUŞTUR

http://www.memurlar.net/haber/348352/

6 AY

BAŞHEKİM

72

2013-3 NOLU 209 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GENELGESİ

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/bd3ef22e028144e3a53fe68229c67894.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

73

2013-4 NOLU İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/58747ee602644868a906524addd40edf.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

74

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE İLGİLİ DUYURU

http://www.saglikaktuel.com/haber/atama-ve-yer-degistirme-yonetmelig

inin-gecici-1-maddesi-ile-ilgili-duyuru-tkhk-31319.htm

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

75

HUKUKİ YARDIM GENELGESİ 2013 – 2

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-24193/hukuki-yardim-genelg

esi-20132-17042013-tarih-ve-9854say-.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

76

SHKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ GÜNCELLENDİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3734,ilacguvenligirehberiguncelpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

77

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ

https://obs.gov.tr/giris.aspx

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

78

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%

C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_44_25.pdf

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

79

BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLLERİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-6946/bebek-ve-cocuk-izle

m-protokolu-genelgesi-2008--45.html

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

80

DOĞUM SONRASI BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ

http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/a%C3%A7sap28.pdf

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

81

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

http://www.farmakovijilansdernegi.org/UserFiles/File/advers_

etki_bildirim_formu_v3_669ea9c.pdf

6 AY

ECZANE

82

HİZMET KALİTE STANDARTLARI

http://hastane.omu.edu.tr/downloads/files/hizmet-kalite-standartlari.pdf

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ