Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi
21 Mayıs 2018

Dış Kaynaklı Dökümanlar Listesi

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ

DO

YÖN.LS.04

REV.TRH

-

0

     

NO

DOKUMAN ADI

İNTERNET ADRESİ

KONTROL PERİYODU

SORUMLUSU

1

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-555/eski2yeni.html

6 AY

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

2

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

http://sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari/yeniyonerge.htm

3 AY

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

3

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-16212/saglik-hizmetlerinde-

iyonlastirici-radyasyon-kaynaklari-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ /RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ

4

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4005/bulasici-hastaliklarin-

ihbari-ve-bildirim-sistemi-yoner-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI

5

POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11483/poliklinik-hizmetleri

nde-oncelik-sirasi-hakkinda-genelg-.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

6

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/362

0,memankrehpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

7

POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti-sunum

unda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-.html

6 AY

BAŞHEKİM/HASTA HAKLARI SORUMLUSU

8

TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2

017/01/20170125-2.htm

3 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

9

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011

/04/20110406-3.htm

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

10

EVSEL ATIK YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201

0/10/20101027-7.htm

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

11

ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/ME

VZUAT/18_08_2010_12_59_10.pdf

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

12

STERİLİZASYON YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kurumla

ri-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

6 AY

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

13

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

14

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

15

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR,11267/saglikta-performans-v

e-kalite-yonergesi.html

HER AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

16

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26407_0.html

6 AY

TAŞINIR KAYIT VE KONT. GÖREVLİLERİ

17

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=745&Itemid=33

6 AY

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

18

KAMU İHALE KANUNUN VE ALT YÖNETMELİKLER

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24648_4734.html

3 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

19

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

20

4857 SAYILI İŞ KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

21

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018

&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

22

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/19816_0.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

23

ÖZGÜRLÜK ÖLÇÜTÜ VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11521/ozurluluk-olcutu-sin

iflandirilmasi-ve-ozurlulere-verile-.html

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

24

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNEVERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=389&Itemid=35

6 AY

HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ  MÜDÜRÜ

25

SİLAH RUHSATI VERİLECEK KİŞİLERE VERİLECEK SAĞLIK RAPORU HAKKINDA GENELGE

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=389&Itemid=35

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

26

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNDE DRAYALI YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151229-5.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

27

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-10615/yatakli-tedavi-kuruml

ari-isletme-yonetmeligi-son-degisi-.html

6 AY

BAŞHEKİM

28

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.

10299&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

29

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_

content&view=article&id=953:teblig&

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

30

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-15070/diyaliz-merkezleri-ha

kkinda-yonetmelikte-degisiklik-yap-.html

6 AY

BAŞHEKİM

31

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20

12/12/20121219-11.htm

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

32

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanlig

i-hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html

6 AY

EĞİTİM HEMŞİRESİ

33

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL  AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-525/saglik-bakan

ligi-sicil-amirleri-yonetmeligi.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

34

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-413

1/tibbi-cihaz-yonetmeligi.html

6 AY

SATINALMA GÖREVLİSİ

35

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmet

leri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html

6 AY

BAŞHEKİM

36

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-h

izmetleri-yonetmeligi.html

6 AY

BAŞHEKİM

37

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-5280/saglik-hizmeti

-sunumunda-poliklinik-hizmetlerinin-hasta-.html

 

6 AY

BAŞHEKİM

38

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12133/saglik-bakanl

iginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html

6 AY

BAŞHEKİM

39

SU ARITMA SİSTEMİ YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-6842

/su-aritma-sistemi-yonergesi.html

6 AY

BAŞHEKİM

40

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-38284/h/1663.pdf‎

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

41

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4688/yatakli-tedavi-

kurumlari-tibbi-kayit-ve-arsiv-hizmetler-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

42

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9405/yatakli-saglik-

tesislerinde-acil-servis-hizmetlerinin-u-.html

6 AY

BAŞHEKİM

43

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-2872/vucut-disinda-kul

lanilan-tibbi-tani-cihazlari-icin-orta-.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

44

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/DB/19/747_DB_19_verimlilik

-degerlendirmesi-hakkinda-yonerge

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

45

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR,3282/calisan-

guvenligi-genelgesi-14052012.html

6 AY

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

46

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE

http://www.tig.saglik.gov.tr/Eklenti/3288

,yonergeduyurupdf.pdf?0

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

47

MHRS HAKKINDA YÖNERGE

http://www.saglik.gov.tr/TR,11289/merkezi-hekim-randevu-sistem

i-calisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonerge.html

6 AY

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

48

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI STANDART KADRO YÖNERGESİ

http://www.saglikaktuel.com/haber/saglik-bakanligi-tasra

-teskilati-standart-kadro-yonergesi-26043.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

49

MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENELGE

https://www.medimagazin.com.tr/mevzuat/genelge/tr-saglik-bakanlig

i-merkez-teskilati-personeline-yapilacak-ek-odemeye-iliskin-genelge-80-97-44214.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

50

ALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE

http://www.memurlar.net/haber/204774/

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

51

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/DB/4/740_DB_4_4b-sozlesmeli-personel

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

52

OKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/hastanelerde-oksijen-uretim-ve

-depolama-sistemi-hakkinda-genelge-27913.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

53

MEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/medikal-gaz-fa

aliyetleri-hakkinda-genelge-23460.htm

6 AY

TEKNİK BİRİM SORUMLUSU

54

ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-4998/on-mal

i-kontrol-islemleri-yonergesi.html

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

55

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 2012/36 SAYILI GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/f4d89d4029

cc47b895df1788e7362832.pdf

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

56

T.K.H.K. TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ab300b99214

04be48d285c696753e067.pdf

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

57

SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/bea55173ace24a6ea92236cb0f2f45ef.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

58

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=duyurular&anns_ID=3947

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ YARDIMCISI

59

MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI’NIN 03.01.2013 TARİH VE 33 SAYILI GENELGE

http://www.saglikaktuel.com/haber/mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-maliye-ba

kanliginin-03012013-tarih-ve-33-sayili-g-29532.htm

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

60

BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

https://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10347,2016yilsonuislemgenelgepdf.pdf?0&_tag1=8775D2C03E79120AF686BC3B81D3B62F82BACDCC

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

61

2015-2016-2017 YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRISI GENELGESİ

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/460041ad085c4d9ea76b07951afe61e7.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

62

2012/49 NOLU TİCARİ ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/a33de7db4279412ea5c965789dd6e938.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

63

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/3c33219b292f49849ae7feb404117fc3.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

64

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN KALİTE KATSAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

http://tokatdh.saglik.gov.tr/kalite-yonetimi/diger/turkiye-kamu-hastaneleri-ku

rumuna-bagli-saglik-tesislerinin-kalite-katsayisinin-belirlenmesine-iliskin-yonerge.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

65

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞILK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/2368da33116940d09f3e5db4ac621c95.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

66

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ

http://www.memurlar.net/haber/379132/

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

67

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

http://ankaraftrh.saglik.gov.tr/Dosyalar/Sayfalar/2.%20Basamak%20Birim%20Pe

rformans%20Y%C3%B6nergesi.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

68

SHKS DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3744,dysicsayfalarpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

69

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/ced8caac95214c41913fe5ac490b16f6.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

70

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

http://bakirkoyruhsinir.gov.tr/resimler/2013-2-DyoNER_SERMAYE_ALETMES_KAPSAMINDA_DESTEKLEYC_TALEB__LE_YyRyTyLECEK_y

OALIAMALAR_LE_LGL_USUL_VE_YyoNERGE.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

71

ACİL SERVİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE KLİNİK KARAR VERME REHBERİ OLUŞTURULMUŞTUR

http://www.memurlar.net/haber/348352/

6 AY

BAŞHEKİM

72

2013-3 NOLU 209 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GENELGESİ

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/bd3ef22e028144e3a53fe68229c67894.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

73

2013-4 NOLU İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/58747ee602644868a906524addd40edf.pdf

6 AY

İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

74

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE İLGİLİ DUYURU

http://www.saglikaktuel.com/haber/atama-ve-yer-degistirme-yonetmelig

inin-gecici-1-maddesi-ile-ilgili-duyuru-tkhk-31319.htm

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

75

HUKUKİ YARDIM GENELGESİ 2013 – 2

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-24193/hukuki-yardim-genelg

esi-20132-17042013-tarih-ve-9854say-.html

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

76

SHKS VE İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ GÜNCELLENDİ

http://www.kalite.saglik.gov.tr/Eklenti/3734,ilacguvenligirehberiguncelpdf.pdf?0

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

77

ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ

https://obs.gov.tr/giris.aspx

6 AY

HASTANE YÖNETİCİSİ

78

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%

C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_44_25.pdf

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

79

BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLLERİ

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-6946/bebek-ve-cocuk-izle

m-protokolu-genelgesi-2008--45.html

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

80

DOĞUM SONRASI BAKIM YÖNETİMİ REHBERİ

http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/a%C3%A7sap28.pdf

6 AY

BAŞHEKİM / SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

81

ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ

http://www.farmakovijilansdernegi.org/UserFiles/File/advers_

etki_bildirim_formu_v3_669ea9c.pdf

6 AY

ECZANE

82

HİZMET KALİTE STANDARTLARI

http://hastane.omu.edu.tr/downloads/files/hizmet-kalite-standartlari.pdf

6 AY

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ