Evde Sağlık Hizmetleri
30 Kasım 2021

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında ;muayene tetkik ,tahlil,tedavi,tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması ,hastanın ve ailesinin evde bakım süresince üstlenebilecekleri görevler ve hastalık  ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.Evde sağlık hizmeti alan kişiler,tıbbi zorunluluk hallerinde sorumlu tabibin gördüğü lüzum üzerine en uygun sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edilir.Sevkine karar verilen hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna veya gerektiğinde sağlık kurumundan eve nakli evde bakım hizmetleri için tahsis edilen veya ilgili sağlık kurumuna ait hasta nakil aracı ile yapılır.Evde sağlık hizmetleri,randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde yürütülür.Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın ailesinden  birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır.Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete katılır.Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç,yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez.Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan kuruluşlarının acil servislerine başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmetleri, AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2010 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Birim bu güne kadar 2782 hastaya hizmet vermiştir. Birim 1 pratisyen doktor, 10 sağlık personeli, 2 ekip aracı ile Ağustos 2018 tarihi itibariyle 559 aktif hastaya hizmet vermektedir. Birim mesai saatleri içerisinde randevulu çalışmaktadır. Evde sağlık Hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Bulunan Hastaneler

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. ( Merkez ve Boztepe ilçesine hizmet vermektedir.)
Mucur ek hizmet binası
* Çiçekdağı ilçe hastanesi (Akçakent ilçesine de hizmet vermektedir.)
*Kaman ilçe hastanesi ( Akpınar ilçesine de hizmet vermektedir.)
* Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi

Hangi hastalara hizmet verir?

Tek başına veya aile bireyleriyle yaşayıp hayatlarını başkalarının desteğiyle sürdüren engelli, yaşlı, yada yatağa tam bağımlı kişiler, palyatif bakım hastaları, ileri derece KOAH hastaları, son dönem kanser hastaları, hastanede gördüğü tedavi ya da ameliyat sonrasında taburcu edilenlerden evde sağlık hizmetleri kapsamında olanlara evinde ve aile ortamında gerekli olan sağlık hizmetlerini sunmak.

Evde Sağlık Hizmetlerine Nasıl Başvurulur?

444 38 33 ÇAĞRI MERKEZİ

*112 Acil sisteminde olduğu gibi 24 saat süreyle hastaların başvurularını yapabileceği ulusal bir çağrı merkezidir.
* Çağrı Merkezi, vaka değerlendirmelerini alır. İlgili koordinasyon merkezine atamalarını yapar.
* Koordinasyon merkezi sisteme düşen hastaya 15 dakika içerisinde dönerek hasta bilgilerini alıp ilgili birimlere hizmet olarak atar.
* İlgili birimlerde 24 saat içinde hastayı ziyaret ederek evde sağlık kapsamında olanları hizmete alır.