Eğitim Birimi
23 Mayıs 2022

Hastanemiz eğitim birimi ilk kez 1994 yılında kurulmuştur. Eğitim birimi iki hemşiresiyle çalışanların yetki ve sorumluluklarına göre, yeterliliklerinin belirlenmesi ve kazandırılması, personelin yaptıkları işlerin öneminin farkına varmalarının sağlanması amacıyla, Kalite Politika ve Hedeflerine göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen eğitimin istatistik verileriyle değerlendirilmesini amaçlar.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI


* Kurum içinde personele yönelik planlı ve plansız eğitimlerin yapılmasını organize eder. 
Personel modül eğitim durumlarını takip eder.
* Personel eğitim talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim programı hazırlar ve eğitimlere çağrılacak personel listesini belirler.
* Yıllık eğitim planını hazırlar.
* Eğitim materyallerinin hazırlanması ve düzenlenmesini ihtiyaca uygun şekilde ayarlar.
* Modül eğitimleri diğer eğitimlerin organizasyonu ile ilgili yazışmalarının yapılması eğitim biriminin sorumluluğundadır.
* Eğitim alan personelin kayıtlarının tutulması, dosyalama işlemlerinin yapılması ve durum tespitiyle ilgili istatistik kayıtlarının oluşturulması eğitim birimi sorumluluğundadır.
* Hizmet içi eğitimlerde verilecek eğitime yönelik uygun eğiticileri belirler ve görevlendirilmeleri için plan, program ve görevlendirme yazışmalarını takip eder.
* Topluma yönelik bilinçlendirme eğitim ve bilgilendirme programlarını düzenler.
Kurumda yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi planlaması yapar.