Kalite Yönetim
06 Kasım 2023

Sağlıkta Kalite Standartları Gösterge Yönetim Rehberi standartları göz önüne alarak; bu doğrultuda yönetsel destekle, çalışan ve hasta memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak ekip çalışması ve sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamaktır.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
 • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 • Komitelerin yaptığı toplantıların takibini yapar.
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Bölüm Kalite Sorumluları ile koordineli bir şekilde takip eder, kayıtlarını tutar.
 • Kalite indikatörlerini takip eder ve sonuçları değerlendirir.


kalite444.png