Tarihçemiz
05 Mart 2024

1950 yılında 50 yataklı olarak hizmete başlayan hastanemiz, Aralık 1985 yılında yeni binasına taşınarak 200 yataklı devlet hastanesi statüsünde hizmet vermekte iken 2005 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerin bakanlığımıza devri Ahi Devlet Hastanesi olarak faaliyet gösteren (SSK) hastanemizle Eylül 2005 tarihinde birleştirilmesi nedeniyle 275 yatak kapasitesinde, bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 01/03/2006 sayılı ve 1710 sayılı olurları ile 300 yataklı kapasitesine çıkarılmış olup fiili yatak sayısı ile faaliyetlerine devam etmekte iken, 15 haziran 2010 tarihinde Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesini de bünyesine katmıştır.

05.03.2011 tarihinde inşaatı tamamlanarak hizmete açılan 8.432 m2 oturum ve 38.948 m2  kapalı alanı olan modern binasına taşınmıştır.

18.02.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereğince Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ve Kırşehir Valiliği arasında 02.08.2011 tarihinde imzalanan protokol kapsamında ortak kullanım başlatılmıştır.

Bakanlığımızın 11.11.2011 tarih ve 45211 sayılı yazılarına istinaden Hastanemizin adı "T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak değiştirilmiştir.

 

2020 yılında Ahi Evran Üniversitesi tarafından yapımı tamamlanan ve afilisyon protokolü çerçevesinde Hastanemize devri yapılan 14 bin 994 metrekare kapalı alana sahip olan 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkeziyle birlikte tescilli yatak sayımız 450’ye ulaşmıştır.