Odyoloji Ünitesi
23 Mart 2022

Odyoloji ünitemiz hastanemizin Poliklinik bölümü 1. katında yer almaktadır. Ünitemizde Uzman Odyoloğumuz tarafından hastalarımız için gerekli görülen işitme tarama testleri yapılabilmektedir.ODYOLOJİ

İşitme bilimi olarak tanımlanan Odyoloji (Audiology) Laboratuvarı’nda, Yeni Doğan işitme tarama, Pediatrik Odyoloji, Erişkin Odyolojisi ve Geriatrik Odyoloji Uzman Odyolog tarafından yapılmaktadır.

Uzman Odyoloğumuz; diagnostik inceleme, habilitatif ve rehabilitatif yaklaşım ve işitme ile ilgili araştırma yapma konularında uzmanlaşmıştır.

Gerek görülen durumlarda işitme kayıplı hastaya, işitme aleti ve diğer amplikasyon modelleri içerisinde en uygununu seçerek, cihazın hastaya adaptasyonu ile sorumlu birinci derece kişidir.

Odyometrik neticeleri eğitim, medikal, sosyal ve davranım bilgisi gibi diğer tanısal testlerle koordine eder.

Hastanın tüm davranış şeklini inceleyerek, geliştirilmiş özel testler kullanarak, organik ve organik olmayan bozukluklar arasında ayrım yapar.

Danışma, Rehberlik, işitsel eğitim, dudaktan okuma ve konuşmanın korunmasını içeren habilitatif ve rehabilitatif programları planlar, yönetir, yürütür ve yer alır.

İşitme denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin (KBB , Çocuk Hastalıkları, Psikiatri, Nöroloji...) yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyanu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi, programlanması ve takibi işlemi gerçekleştirilir.

Odyoloji Laboratuvarında Uyguladığımız Testler;

-Yenidoğan İşitme Tarama Testleri (Tarama emisyon, tarama ABR )

-Saf ses Odyometrisi

-Konuşma Odyometrisi

-Timpanometri

-Akustik refleks testi

-Akustik Refleks Erime Decay

-Beyin sapı İşitsel Potansiyeli (BERA )

-Vestibüler testler