Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
25 Ağustos 2023
EPK ÜYELERİ

ASİL ÜYE

1-DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERSOY(BAŞKAN)
2-PROF. DR. KEMAL ÖZYURT(HASTANE KURUM EĞİTİM SORUMLUSU)
3-PROF. DR. MUSTAFA KARA 
4-PROF. DR. MURAT ŞAHİN
5-PROF. DR. M. GÖKHAN GÖZEL
6-DOÇ. DR. GÖKHAN KARACA
7-DOÇ.HAKKI ÇAĞDAŞ BASAT 

YEDEK ÜYELER 
1-DOÇ. DR. M. ŞAHİN BAĞBANCI
2-DOÇ. DR. HACI MEHMET ÇALIŞKAN 
3-DR. ÖĞR. ÜYESİ SELCAN DURAN 
4-DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR FİDAN 
EPK SEKRETERYA 

SERVİSLER BİNASI 5. KAT DEKANLIK OFİSİ Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Süreçleri

   K.E.A. Hastanesi EPK ve K.A.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı koordineli olarak, TUS-Uzmanlık Öğrencisi özlük hakları ve eğitim süreçlerini Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik ve EPK Yönergesine göre yürütür.
1.Sağlık Bakanlığı/YÖK kadrosu ile TUS sınavını kazanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programlarında Uzmanlık Öğrencisi olarak göreve başlayacak öğrenciler görevlendirme/atama işleri  için Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Şubesine başvurur.
2.Tıp Fakültesi Hastane Başhekimliğine atama/görevlendirme bilgisini gönderir.
3.Uzmanlık Öğrencisi «Görev Süresi Yenileme İşlemlerini» Tıp Fakültesi Dekanlığı yapar. EPK’yı bilgilendirir.
5.Uzmanlık Öğrencisi Hastane Personel Şubesine Hastane göreve başlama işlemleri için başvurur.
6.Uzmanlık Öğrencilerinin düzenleyeceği «Eğitici Kanaat Bilgisi» her yıl Ocak ayında EPK Sekretaryası aracılığı ile Hastane Kurum Eğitim Sorumlusuna teslim edilir.

           Öğrencinin eğitim alacağı kliniğin Birim Eğitim Sorumlusu bilgisinde ve onayı ile;
1.Uzmanlık Öğrencisi Hastane EPK Sekretaryasına istenilen belgeleri verir.
2.Uzmanlık öğrencisinin rotasyon, resmi yazı isteme gibi tüm işlemleri için Hastane EPK Sekretaryasına başvurur.
3.Rotasyon, sınav gibi EPK onayı gerektiren kararlar EPK Toplantılarında alınacağı için toplantı tarihinden en az bir hafta önce Hastane EPK Sekretaryasına başvuru işlemleri yapılmalıdır.
4.«Uzmanlık Öğrencisi Kanaat Bilgisi» Eğitim Sorumlusu tarafından her yıl  Ocak  ve Temmuz aylarında Hastane EPK Sekretaryasına  gönderilir.
5.Tez danışmanı ve konusu belirlenmesi, Sınav tarihinin belirlenmesi gibi işlemler için Hastane EPK Sekretaryasına başvurulur.


2023 Yılı EPK Toplantı Tarihleri

11Nisan 2023
16 Mayıs 2023
13 Haziran 2023
11 temmuz 2023
15 Ağustos 2023
12 Eylül 2023
10 Ekim 2023
14 Kasım 2023
12Aralık 2023

                                                                                                                                                                                       *Çarşamba/Saat 16.00                                                                                                                                                  -ÖNEMLİ LİNKLER-


1-TIPDA UZMANLIK YÖNETMENLİĞİ TIKLAYINIZ
2-Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarına ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İş Birliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 16/06/2017 TARİH VE 30098 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmış Mezkur Yönetmeliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

3- EPK YÖNERGESİ 
TIKLAYINIZ 
4- Tıpta Uzmanlık Kurulu https://tuk.saglik.gov.tr/
5- Uzmanlık Dalları ve Süreleri https://tuk.saglik.gov.tr/TR-77679/uzmanlik-dallari-ve-sureleri.html

6- Rotasyonlar https://tuk.saglik.gov.tr/TR-89541/rotasyonlar.html
7-TUK Dokümanlar https://tuk.saglik.gov.tr/TR-30339/dokumanlar.html?Sayfa=2
8-Akademik Kurullar - Eğitim Planlama Kurulu (Epk) https://tuk.saglik.gov.tr/TR-30914/akademik-kurullar---egitim-planlama-kurulu-epk.html
9-Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği (Afiliasyon ) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34330&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

10- Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları https://tuk.saglik.gov.tr/TR-30915/uzmanlik-egitimi-rotasyolari.html

11- Tez Gelişme Raporu https://tip.ahievran.edu.tr/uploads/6660/Tez_Gelisme_Raporu.pdf

TEZJURİUYEFORM.docx
uzmanlik-sinav-juri-uyeleridocx.doc
uzmanlik-egitimini-bitirme-sinavi-tutanagi-03032021docx (1).docx
tez-sinavi-sonuc-formudocx.doc