Ziyaretçi Saatleri ve Ziyaret Kuralları
14 Mart 2024

REFAKATÇİ POLİTİKASI

Hastaneler insanlar için en önemli devlet kurumlarından biridir ve insanlara hizmet için vardır. Hastanemizde hizmet akışını engellemeyecek şekilde, hastanemizin imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde,  uygun zaman ve yöntem dâhilinde, belirli kurallar konularak, yatarak hizmet alan hastalarımızın tıbbi bakım ve psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hasta yakınlarının destek ve katılımı sağlanarak, kurumsal imajı arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR? 

 • 18 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
 • Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Bakıma ihtiyacı olan kişiler
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

 

HASTANE REFAKAT KURALLARI

 • Hastane binası içerisinde Sigara içilmez.
 •  Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Hastane malına zarar verilmez.
 • Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır
 •  Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
 • Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dâhilinde yapılır
 •  Refakatçiler vizite saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.
 • Refakatçi için HBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
 • Refakatçi için hasta kabulü sırasında refakatçi kaydı yapılır.
 • Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
 • Refakatçi değişiminde mutlaka servis hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 • İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Yatış sırasında değerli eşyalar hasta tarafından, refakatçisine teslim edilmesi gerekmektedir. Refakatçisi olmayan hastalar, hasta eşyaları teslim formuyla eşyalarını servis hemşirelerine teslim eder.
 • Refakatçi, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
 • Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdır.
 • Refakatçiler hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemeli, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceği hastaya verilmemelidir.
 • Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
 • Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
 • Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir.
 • Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda servis hemşiresi HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
 • Hastane işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru, hasta/hastalığı hakkında öğrenmek istenilen her türlü bilgi için hekim ve hemşirelere başvurulabilmektedir.
 • Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetler hastanenin Hasta Hakları Birimine yapılabilmektedir

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, istismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GELMEMELİDİR?

 • 16 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
 • Enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar hasta ziyaretine gelmemesi gerekir.

HASTANE ZİYARETKURALLARI

 • Ziyaret sırasında hastaneye yiyecek ve içecek alınmaz
 • Hastanemizde belirlenen kardeş ve çocuk ziyaretçiler(doktor izninde), en az bir yetişkin refakatinde ve belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.
 • Çocuk ziyaretçiler İçin ziyaret sırasında uyulacak kuralları ve hastane/ servis içine bulaşıcı hastalık yayılmasına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi veren ve ziyaretçi çocuğun bulaşıcı hastalık kaynağı olabileceği durumları öngören onam formu çocuk ziyaretçiler için doldurulur
 • Hasta ziyaret saatleri dışında, ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır. Belirtilen saatlerin dışında hekimin/birim sorumlusunun izni olmadan ziyaret yapılamaz.
 • Hastalarımızın sağlığı için odada aynı anda ikiden fazla ziyaretçi bulunmamalı ve ziyaret süresi kısa tutulmalıdır
 • Ziyaret sırasında hasta yatağına oturulmamalıdır.
 • Ziyaret sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmelidir.
 • Ziyaret sırasında hastalarımızın ve ziyaretçilerin sağlığının korunması için hasta ile doğrudan temas edilmemelidir.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalı ya da el dezenfektanı kullanılmalıdır.
 • Hasta başı cihazları ve yatak kumandası gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya bunlarla oynanmamalıdır.
 • Hasta ile ilgili tedavi malzemelerine müdahale edilmemelidir.
 • Hastaneye hasta ziyareti için evcil hayvan getirilmelidir.
 • Hekim tarafından ziyaretçi ve/veya refakatçi uygulaması yasaklanmışsa, buna uymaya özen gösterilmelidir.
 • Özellikli bölümler için (Yoğun bakımlar, İnme Ünitesi, Yanık Servisi) ziyaret ve bilgi edinme ilgili bölüm girişlerindeki yazılı düzenleme doğrultusunda yapılmalıdır.
 • Doğumhane Servisinde erkekziyaretçi uygulamamız yoktur..Ancak ilgili birimlerin kendi oluşturduğu özel ziyaret politikaları olabilir; buna uyulması zorunludur.
 • Hastane binası içerisinde Sigara içilmez.
 •  Hastane binası içinde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Hastane malına zarar verilmez.
 •  Hasta servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz.
 • Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır
 •  Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır

 

 

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE HASTA ZİYARETLERİ

 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar izole odalarda tedavi edilir ve genellikle ziyaretçi kabul edilmez. Ziyaretçi alımı gerektiğinde sağlık personellerinin önerilerine uyularak gerekli tedbirler ve kişisel koruyucu önlemler alındıktan sonra ziyaret gerçekleştirilir.
 • Bağışıklık sisteminde sorun yaşan hastalara hekim kontrolü altında ziyaret planı hazırlanır.
 • Hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalara, hekimin talimatları doğrultusunda ziyaretçi kabul edilir.
 • Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlere özel ziyaret ve refakat kuralları mevcuttur.


HASTANE ZİYARET SAATLERİ

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU

ÖĞLE:13:00-14:00

AKŞAM:19:00-20:00

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ OLDUĞU BÖLÜMLERDE HASTA ZİYARET VE BİLGİLENDİRME SAATLERİ

                               

BİRİMLER                               BİLGİLENDİRME SAATİ                ZİYARET SAATİ

 

 GENEL YOĞUN BAKIM:                                        11:00                                            11:00

 

KVC   YOĞUN BAKIM                                         : 11:00                                          11:00

 

KORONER YOĞUN BAKIM:                                 11:00                                     11:00


ZEMİN KAT YOĞUN BAKIM:                                 12:00-13:00                       12:00-13:00


YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM                  Değişiklik gösterebilir                12:30-13:00