Kalite Birimi
30 Kasım 2021

              Kalite yönetim birimi, SHKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. Öz değerlendirmeleri yönetir. Hasta ve çalışan anketlerini, uygulamalarını yürütür ve sonuçlarını değerlendirir. SHKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder. Hizmet sunumuna yönelik istatistikti bilgileri değerlendirir. SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. Komitelerin yaptığı toplantıların takibini yapar. Düzeltici önleyici faaliyetleri bölüm kalite sorumluları ile koordineli bir şekilde takip eder, kayıtlarını tutar. Renkli kodların (Mavi-Pembe-Beyaz) kayıtlarını tutar.  SHKS çerçevesinde belirlenen bölümler için bölüm kalite sorumlularını belirler. SHKS kapsamındaki çalışmaları bölüm kalite sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür. Kalite indikatörlerini takip eder ve sonuçları değerlendirir.