Diagnostik Radyoloji
30 Kasım 2021

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diagnostik Radyoloji Ana Bilim Dalında hastalarımız için 7 Doktor, 3 Teknisyen, 12 Tıbbi sekreter, 3 VHKİ memuru ve 2 temizlik görevlisi, bir adet 1.5 tesla MR cihazı, 2 adet Tomografi cihazı, 4 adet Dijital radyografi cihazı, 3 adet Portable röntgen cihazı, 1 adet Mamogragfi, 1 adet Kemik Mineral Dansitometri (DEXA) ve 7 adet Renkli Doppler özellikli Ultrasonagrafi cihazı ile hizmet vermektedir. Hastanemizde yapılan tüm tetkikler ve raporlar ilgili doktorlar tarafından PACS VE HBYS üzerinden tüm poliklinik ve servislerde görülebilmektedir.

       MR Hizmetleri:

Hizmet alımı yöntemi ile çalışan 1.5 tesla MR cihazı ile hastanemiz polikliniklerinden talep edilen tüm ilaçlı ve ilaçsız MR çekimleri yapılabilmektedir. MR kayıt servisine başvuran hastalarımıza maksimum 10 gün randevu verilmektedir. Tetkiki yapılan hastanın görüntüleri anında PACS ve HBYS sistemine aktarılmaktadır. Tetkik raporları hizmet alımı nedeniyle dış merkezde raporlanmakta olup 7 gün sonra HBYS sistemine yüklenmektedir.

      Tomografi Hizmetleri:

16 dedektörlü iki adet Tomografi cihazının birisi acil servis hastalarına, diğeri poliklinik hastalarına hizmet vermektedir. Cihaz kapasitesine uygun olarak istenen tüm ilaçlı ve ilaçsız Tomografi tetkikleri yapılabilmektedir. İlaçlı tetkiklere bir gün sonrasına randevu verilmekte olup ilaçsız tetkikler aynı gün yapılmaktadır. Tetkiki yapılan hastanın görüntüleri anında PACS ve HBYS sistemine aktarılmaktadır.Tetkik raporları hizmet alımı nedeniyle dış merkezde raporlanmakta olup 7 gün sonra HBYS sistemine yüklenmektedir.

 

 

Ultrasonografi, Renkli Doppler ve Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler Hizmetleri:

Hastanemiz polikliniklerinden, acil servisten, yatan hasta servisleri ve yoğun bakım ünitelerinden istenen Ultrasonografi, Renkli Doppler ve Ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler Radyoloji uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Acil servisten yatan hasta servisleri ve yoğun bakım ünitelerinden talep edilen tetkikler hemen yapılmakta olup, polikliniklerden istenen tetkik raporları hastaya işlemin ardından hemen verilmektedir.

Radyografi hizmetleri:

Hatanemizde bulunan beş adet radyografi cihazının biri acil servis hastalarına üç’ü poliklinik ve yatan hasta servislerine hizmet vermektedir. Talep edilen her türlü radyografi tetkiki aynı gün yapılmaktadır. Görüntüler tetkikin tamamlanmasının ardından PACS ve HBYS sistemine aktaraılmaktadır.

       Portable Radyografi Hizmetleri:

Hastanemizde bulunan üç adet portable röntgen cihazı ile yoğun bakım üniteleri ve yatan hasta servislerinden radyoloji servisine gönderilmesinde tıbbi sakınca olan hastaların radyografik tetkikleri yapılabilmektedir.