Koroner Anjiyografi Ünitesi
30 Kasım 2021

         1. kat koroner yoğun bakım ünitesi ile aynı alanda 1 adet anjio cihazı ile hizmet vermektedir. 1 adet defibrilatör, 2 adet geçici Pace marker, 1 adet intraaortik balon cihazı mevcuttur.