Hemodiyaliz Ünitesi
30 Kasım 2021

                  Hemodiyaliz; böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta birikmiş olan üre, kreatin, potasyum, fosfor gibi çeşitli zararlı ürünlerin ve suyun vücut dışında yer alan yarı geçirgen bir zar aracılığıyla kandan temizlenmesi işlemidir. 
Hemodiyaliz ünitesi, hasta girişi için 18 adet hasta yataklı (1 adet hasta salonu), 1 adet HbsAg(+) pozitif hasta odası, 1 adet Anti Hcv(+) pozitif hasta odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet nefrolog ve nefrolog doktor odasıyla 2 tane hemodiyaliz hekimi ve 1 adet doktor odasıyla hizmet vermektedir.