Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
30 Kasım 2021

            Hastanemizden hizmet alan; yoksul, özürlü, kimsesiz sağlık güvencesinden yoksun, yaşlı mülteci veya sığınmacı, il dışından gelen barınma sorunu olan, ailesi tarafından terk edilen, aile içi şiddet veya cinsel istismar mağduru olan hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için sosyal hizmet birimi çalışmalarını sürdürmektedir.
            Ayrıca hastaların ihtiyaç duyduğu sosyal haklar ve toplum kaynakları hakkında bilgi verilmesi, hukuksal sorunların çözümünde yol gösterilmesi, dış yardım kurumlarının olanaklarının hastalar yararına değerlendirilmesi gibi danışmanlık hizmetleri ve eğitim çalışmaları da birimimiz tarafından yürütülmektedir. Hastanemiz Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde iki Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır.