Enfeksiyon Kontrol Komitesi
30 Kasım 2021

Enfeksiyon kontrol komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Yöneticinin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı,

b) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi

c) Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı

d)Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı

e) Çocuk hastalıkları uzmanı

f) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi

g) Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü

h) Enfeksiyon kontrol hekimi

ı) Enfeksiyon kontrol hemşiresi

j) Eczane sorumlusu

k) Hastane müdürü ve yardımcısı

l) Sterilizasyon ünite sorumlusu

Enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında görev alırlar.