Biyokimya Laboratuvarı
30 Kasım 2021

            Biyokimya laboratuvarı; Rutin biyokimya laboratuvarı, hormon laboratuvarı, idrar laboratuvarı, hematoloji laboratuvarı ve acil laboratuvarı olmak üzere 5 alanda hizmet vermektedir. Güncel literatür verileri ışığında test menüsünü ve ölçüm yöntemlerini sürekli güncelleyen laboratuvarımız Sağlık uygulama Tebliği'nde yer alan tüm testleri ya çalışmakta yada akredite bir laboratuvarda çalışmasını temin etmektedir.
Biyokimya laboratuvarı mesai saatleri içerisinde, acil biyokimya laboratuvarımız ise 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.
            Laboratuvarımızda günlük işleyiş sabah saatlerinde cihazların günlük bakımı, testlerin kalibrasyonu ve iç kalite kontrol örneğinin çalışılarak sonuçların değerlendirilmesi ile başlar. Daha sonra hasta numuneleri çalışılır, sonuçlar uzman doktor tarafından değerlendirilerek onaylanır. Laboratuvarımızda yapılan analizler uluslararası güvenirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçüm yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.
Çalışan her test için uluslararası geçerliliği olan dış kalite kontrol üyeliğimiz mevcuttur ve düzenli olarak kontrol edilerek çalışmaların doğruluğu güvence altına alınmaktadır.
           Biyokimya laboratuvarı bünyesinde 2 uzman doktor 1 sorumlu teknisyen 20 laboratuvar teknisyeni bulunmaktadır.


İletişim Bilgileri:
Rutin biyokimya ve hormon laboratuvarı: 0386 213 45 15 / 1293
Hematoloji laboratuvarı ve acil laboratuvarı: 0386 213 45 15 / 1299
İdrar laboratuvarı: 0386 213 45 15 / 1360