Tıbbi Mikrobiyoloji
30 Kasım 2021

          Mikrobiyoloji, çevrede yoğun olarak bulunan mikroorganizmaların özelliklerini ve laboratuvar ortamında bu mikroorganizmaları çeşitli yöntemlerle analiz ederek tanımlanmasını sağlayan bilim dalıdır. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında insanlarda hastalık yapan ve hasta örneklerinde saptanmış mikroorganizmalar araştırılmaktadır.
         Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı ekibi olarak hizmetlerini uluslararası kalite standartlarına uygun olarak bilimsel veriler ışığında, etik kurallara uygun, güvenilir, kaliteli ve verimli bir şekilde sunmaktadır.Laboratuvarımız Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm birimlere rutin ve acil hizmeti vermektedir. Laboratuvarımız A blok 2. kattadır. Laboratuvarımız dahilinde; Bakteriyoloji laboratuvarı, Seroloji laboratuvarı, Parazitoloji laboratuvarı, ve Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.
         Laboratuvarımızda 1 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Uzman doktor, 1 biyolog, 13 laboratuvar teknisyeni ve 1 hizmetli olmak üzere 15 yardımcı personel görev yapmaktadır.