Transfüzyon Merkezi
30 Kasım 2021

           Tedavi edilmekte olan hastalarımızın kan ve kan ürünleri gereksinimi ilgili yasa gereği bölge kan merkezinden temin edilmektedir. Bölge kan merkezinden talep edilen kan ürünü karşılanmaması durumunda ünitemize verilen yetki ile uygun özellikler taşıyan gönüllü kan bağışçıları değerlendirilerek kan ürünü temin edilir.

          Kan Bağışçılarına Uygulanan Testler:
- Kan Grubu ( Jel santrifügasyon yöntemi ile çalışır.)
- Tam kan sayımı 
- ELİSA Testleri ( Makro elisa sistemi) HbsAg, Anti- HVC, Anti- HİV
- VDRL

Transfüzyon Merkezimizde Yapılan Uygulamalar
          Kan grubu, cross match, direct coombs, indrect coombs (lgG,C3d) gibi rutin testlerin haricinde zayıf D, variant D, Rh subgrub, antikor tarama, antikor tanımlama testleri uluslararası altın standart yöntem olarak kabul görmüş ''Jel Santrifügasyon Yöntemi''ile çalışmaktadır. Transfüzyon merkezimizde tüm bilgiler otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Transfüzyon geçmişi kayıt altına alınarak eski test ve transfüzyon bilgileri izlenebilmektedir. 
Tüm çalışmalarımız Ulusal Kan ve  Kan Ürünleri Rehberi Standartları doğrultusunda yürütülmektedir.