KBRN Ünitesi
23 Mart 2022

KBRN ünitemiz hastanemiz acil bölümünde travma alanı içerisinde yer almaktadır.

     Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığını korumak için 'KBRN Ünitesi' oluşturulmuştur.

    Çevrenin ve canlıların Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer ajanların yol açtığı tehlikelerden dolayı olumsuz bir şekilde etkilenmesi durumlarında hayati bir işleve sahip olacak olan, hastaların arındırıldığı KBRN Ünitesi, Hastanemizde hizmet vermeye hazır halde beklemektedir.

     KBRN Ünitesi ile Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının korunması, can kaybının en aza indirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve olası KBRN vakalarında tedavinin en hızlı şekilde yapılması amaçlanmaktadır.
    Olası Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Ve Nükleer yaralanmalarda hastayı arındırmak ve diğer tedavilerinin devamını sağlamak amacıyla kurulan “Dekontaminasyon” ünitemizde hastaların elbiselerinin çıkartılması, vücudunun yıkanılarak zararlı atıklardan arındırılması ve hastaneye alınması işlemleri yapılacaktır. Bu sayede çevrede bulunan diğer hastaların ve sağlık personelinin kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer kalıntılardan zarar görmesi engellenmiş olacaktır.