STOK YÖNETİMİ TOPLANTISI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞTİ!
01 Ağustos 2022

STOK YÖNETİMİ TOPLANTISI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞTİ!
İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ertan Değirmencioğlu, sağlık yöneticilerimiz ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla “Stok Yönetimi Toplantısı” Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleşti.
Toplantıda ilaçların doğru takibi ve temininde hastanede etkin stok yönetiminin yürütülebilmesi konuları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.
Bilindiği üzere son yıllarda teknoloji ve tıp alanında ki gelişmeler sağlık işletmelerinde de bir takım değişiklik ve inovasyonları beraberinde getirmiştir. Kamu hastanelerinde ilaç tedavisi ile hasta bakım hizmetlerinin yanında, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliği için sağlık profesyonellerine bir takım görevler düşmektedir. Hastane işletmesinin ekonomik anlamda iyileşmesi sunduğu hizmetin kalitesini de etkilemektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelgelerde stok yönetimi önem arz etmektedir. İlaçların doğru takibi ve temininde hastanede etkin stok yönetiminin yürütülebilmesi için toplantı gerçekleşmiştir. Amacımız doğru ilacın doğru zamanda doğru hastaya ulaştırmaktır!